Soort

Tarief

Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk €52,50
Zitting fysiotherapie in de praktijk €39,10
Zitting kinderfysiotherapie aan huis €72,50
Zitting fysiotherapie aan huis €59,10
Intake en onderzoek na verwijzing €62,50
Intake en onderzoek na screening €62,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €65,00
Instructie / overleg ouders en leerkrachten €47,50
Telefonisch consult (15 minuten) €27,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie €27,00