Over Kinderfysiotherapie Up

kinderfysiotherapie Up Den Haag MTC Statenkwartier

Kinderfysiotherapie Up is een kinderfysiotherapie praktijk voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. U kunt hier samen met uw baby, peuter, kleuter of kind terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit. Kinderfysiotherapie Up bestaat sinds 1 mei 2017 en ligt midden in de mooie wijk het Statenkwartier in Den Haag. De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Statenkwartier. De kinderfysiotherapeutische behandelingen vinden plaats in de praktijk, maar kunnen indien gewenst ook bij u thuis gegeven worden. Op deze manier kan er altijd een passende behandeling aangeboden worden. Meer informatie over de verschillende behandelingen vind u onder het kopje therapie op deze website.

Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kunt u zelf een afspraak maken (DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie). Een verwijzing van een arts is niet meer noodzakelijk. De kinderfysiotherapeut zal een uitgebreide intake doen waarin een onderzoek uitgevoerd wordt om het motorisch probleem in kaart te brengen. U als ouder, de huisarts, leerkracht en andere betrokkenen van uw kind spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij informatie kunnen geven over hoe uw kind in verschillende omgevingen functioneert. Nadat het onderzoek is afgerond zullen de bevindingen worden besproken en kan er advies worden gegeven of een behandelplan worden opgesteld.

Kinderfysiotherapie Up heeft contact met kinderartsen, huisartsen, schoolartsen, consultatiebureau artsen, logopedisten, podotherapeuten, diëtisten, leerkrachten, kinderdagverblijven en sportleraren. Door deze werkwijze kunnen alle betrokken partijen tot een zo optimaal mogelijk behandelplan komen om uw kind te begeleiden.

De therapeuten die bij Kinderfysiotherapie Up werkzaam zijn staan ingeschreven in het BIG register en het Centraal kwaliteitsregister Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie van het KNGF. Hierdoor wordt de kwaliteit van de kinderfysiotherapie gewaarborgd. Geregistreerde fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten houden kun kennis en vaardigheden up-to-date door het volgen van opleidingen, cursussen, congressen en het deelnemen aan intercollegiaal overleg.

De visie van Kinderfysiotherapie Up

Kinderfysiotherapie Up geeft specialistische aandacht aan de motorische ontwikkeling van uw kind. Het individuele kind en zijn / haar functioneren staat centraal, maar ook de omgeving wordt in het proces meegenomen. De behandeling is er op gericht om spelenderwijs de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter kan functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving.