Testen (Meetinstrumenten)

Testen (meetinstrumenten)

Bij kinderfysiotherapie Up zijn verschillende meetinstrumenten (testen) en vragenlijsten aanwezig om de motoriek en sensorische informatie verwerking van uw kind in kaart te kunnen brengen. Hieronder zijn een aantal testen voor u samengevat, indien u meer wilt weten over de verschillende testen dan kunt u hiervoor terecht bij u kinderfysiotherapeut.

Test AIMS

Doelgroep: Kinderen van 0-18 maanden.

De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een observatie instrument waarmee we de grofmotorische ontwikkeling van uw zuigeling in kaart kunnen brengen. De observatie vind plaats in vier verschillende houdingen: buikligging, rugligging, zitten en staan. De test onderzoekt en evalueert het spontane bewegen van uw zuigeling. Een score op percentiel (P)= 50 is normaal / gemiddeld. Een score van P=5 of lager duidt op een motorische achterstand.

Doelgroep: Kinderen van 0-60 maanden met een afwijking in de spierspanning.

De Amiel Tison kan de spiertonus (spierspanning) van uw kind in kaart brengen. Een score van 0= normaal. Een score <0 wijst op een hypotonie (lage spierspanning), een score >0 wijst op een hypertonie (verhoogde spierspanning).

Test BEIGHTON

Doelgroep: Kinderen met hypermobiliteit.

Met behulp van de Beighton kan de mate van hypermobiliteit (vergrote beweeglijkheid van de gewrichten) in kaart worden gebracht. De maximale bewegingsuitslag van negen gewrichten wordt gemeten. Een score >4 duidt op hypermobiliteit.

Test BHK

Doelgroep: Kinderen in groep 3-4 met schrijfproblemen.

De Beknopte Beoordelingsmethode Kinderhandschriften kan bij uw kind afgenomen worden om het handschrift te beoordelen. Door middel van een observatie kunnen zowel de kwaliteit van het handschrift als de schrijfsnelheid kunnen worden gemeten. Een score >28 duidt op een dysgrafisch handschrift.

Test BSID-III

Doelgroep: Kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 16 dagen t/m 42 maanden.

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID)-III, is bedoeld om heel jonge kinderen met risico op ontwikkelingsachterstanden of ontwikkelingsstoornissen te onderzoeken of te volgen. Zowel de fijne als grove motoriek kan worden onderzocht. Aan de hand van de score kan een uitspraak gedaan worden over het huidige ontwikkelingsniveau van het kind. Een score op percentiel (P)= 50 is normaal / gemiddeld. Een score van P=5 of lager duidt op een motorische achterstand.

Test GHB

Doelgroep: Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar met schrijfproblemen.

De Grafomotorische test kan bij uw kind worden afgenomen om te beoordelen hoe de grafomotorische ontwikkeling (schrijfvaardigheid zonder taal) van uw kind is. Er wordt gekeken naar het tempo, de nauwkeurigheid en vloeiendheid.

Test GMFM

Doelgroep: Kinderen met CP of Downsyndroom in de leeftijd van o-18 jaar.

De Gross Motor Function Measure (GMFM) is ontwikkeld om veranderingen in de functionele grove motoriek te meten. De test is ontwikkeld voor kinderen met Cerebrale Parese (CP), maar ook gevalideerd voor kinderen met Downsyndroom. De test bestaat uit vijf dimensies: liggen/rollen, zitten, knielen/kruipen, staan, lopen/rennen/springen.

Test MABC-2

Doelgroep: Kinderen van 3-16 jaar met een mogelijke afwijking in de motoriek.

De Movement ABC test is in Nederland en wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische beperkingen bij kinderen. De test is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 t/m 16 jaar. Er worden drie componenten gemeten: handvaardigheid, mikken/vangen en evenwicht. De score van de test kan voor verschillende doeleinde gebruikt worden; ter niveaubepaling, als hulpmiddel voor het opstellen van een behandelplan en als evaluatie. Een score op percentiel (P)= 50 is normaal / gemiddeld. Een score van P=5 of lager duidt op een motorische achterstand.

Test SCHEDELMETING BABY (PLAGIOCEPHALOMETRIE)

Doelgroep: Baby's met een voorkeurshouding.

Wanneer uw zuigeling een voorkeurshouding heeft en er sprake is van een afplatting van de schedel (plagiocephalie), of wanneer u twijfelt of er sprake is van een afplatting van de schedel kan er een plagiocephalometrie (PCM) uitgevoerd worden. Bij deze meting wordt er een zacht bandje om het hoofd van uw zuigeling geplaatst, welke de precieze vorm van de schedel aan neemt. Op dit bandje worden drie ijkpunten aangebracht, waarna het bandje weer van het hoofd wordt verwijderd. Aan de hand van dit bandje kan met de ijkpunten de mate van asymmetrie in de schedel bepaald worden. De meting kan zowel ter niveaubepaling als evaluatief worden uitgevoerd.

Test Sensory Profile

Doelgroep: Kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

De Sensory Profile vragenlijst kan bij u worden afgenomen om de sensorische inforatieverwerking (zintuiglijke prikkel verwerking) van uw kind in kaart te brengen. Aan de hand van de vragenlijst kan samen met u gekeken worden of uw kind normaal, onder- of juist overgevoelig reageert in het verwerken van auditieve-, visuele-, bewegings-, tactiele- en of orale prikkels.

Test School Companion

Doelgroep: Kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

De School Companion vragenlijst kan bij de leerkracht van uw kind worden afgenomen om de sensorische inforatieverwerking (zintuiglijke prikkel verwerking) van uw kind op school in kaart te brengen. Aan de hand van de vragenlijst kan samen met de leerkracht en u gekeken worden of uw kind normaal, onder- of juist overgevoelig reageert in het verwerken van auditieve-, visuele-, bewegings-, tactiele- en of orale prikkels.